WAAR GAAT HET GELD NAARTOE?


In 2008 is Stichting Hartekind opgericht door ouders van hartekinderen vanuit de patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen. Stichting Hartekind heeft als doel de impact van hartafwijkingen en de urgentie van meer onderzoek naar het vergroten van de overlevingskansen en verbeteren van de kwaliteit van leven onder de aandacht brengen bij het brede publiek. 

Met onze ondersteuning dragen wij bij aan een wereld waar kinderen met een afwijking onbezorgd kind kunnen zijn.

Voordat dit verwezenlijkt kan worden is er geld nodig. Geld dat Stichting Hartekind via donateurs krijgt. HartenVijf is een initiatief dat in de toekomst een structurele geldstroom voor Stichting Hartekind moet overleveren waardoor meer kinderen met een hartafwijking in Nederland geholpen kunnen worden. Op deze pagina lees jij hoe dit in zijn werk gaat.

Inschrijfgeld en fondsenwerving

Als deelnemer betaal je € 450 inschrijfgeld en haal je minimaal € 2.500 op voor Stichting Hartekind. Een evenement organiseren en uitrollen in de markt vergt ook een inverstering. De kosten van de arrangementen (bijvoorbeeld het verblijf en de support op de route) maken onderdeel uit van het inschrijfgeld. Vanuit de opbrengst zal in de toekomst het grootste gedeelte naar Stichting Hartekind gaan om op die manier bij te dragen aan de doelstelling van de stichting. De rest investeren we in het event om nog meer deelnemers en nog meer geld op te halen. Zie hieronder de belangrijkste pijlers van deze strategie. Doordat we dit doen maken we van HartenVijf een succes en zorgen we ervoor dat het evenement een stabiele pijler in de fundraising-strategie van Stichting Hartekind wordt.


Team
HartenVijf

Marketing
& communicatie

Fundraising
& administratie

Event &
Productie


Impact 

De eerste editie van HartenVijf leverde een klein bedrag op. Maar de impact voor Stichting Hartekind en de hartekinderen in Nederland is enorm. De ervaring van HartenVijf maakt deelnemers echte ambassadeurs, zij bereiken vele duizende gevers en nog veel meer mensen horen over het levensbelangrijke werk van Stichting Hartekind. Zij zetten Stichting Hartekind op de kaart en dat is hard nodig, want hartafwijkingen onder kinderen tot 15 jaar staat nog steeds op doodsoorzaak nummer 1 in Nederland en hierdoor wordt het werk van Stichting Hartekind nog belangrijker. 

The Event Foundation

Stichting The Event Foundation is in 2006 opgericht en faciliteert fondsenwervende evenementen in opdracht van goede doelen. De daadwerkelijke organisatie besteedt The Event Foundation uit aan Moev. The Event Foundation heeft een bestuur, een raad van toezicht maar geen medewerkers in dienst. Door haar charitatieve karakter schenkt The Event Foundation de opbrengsten van events en campagnes netto door aan het goede doel in een zeer transparante structuur. The Event Foundation is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Meer informatie vind je op eventfoundation.nl.

Moev organiseert sinds 2006 alle door The Event Foundation gefaciliteerde fondsenwervende evenementen zoals Giro di KiKa, Tour for Life, Duchenne Heroes, Run for KiKa, Africa Classic, Run for KiKa Marathon en meer. Bij Moev werken super gemotiveerde en ervaren medewerkers die van elk evenement een groot succes willen maken. Meer informatie vind je op moev.events.

Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen